Hasendonckx
Anna Cat.  (v 1762-)
Anna Cat.  (1775-1846)