Arr.Mechelen 
Berlaar (eerste vermelding ca, 1155  "Berlar" )
Bevolking:                 in 1806      3.485- personen
Fuseerde gemeente : in 2007 ca, 10.668 personen
Akten beschikbaar in het archief
Schepenbank:            akten vanaf 1603 - 1796          
Parochie reg. G.H.O. akten vanaf  1589 - 1804
Burg. stand:   G.H.O. akten vanaf  1799 - 1890
Belmans Bellemans
Aantal geboorten tot en met 1890 1 0
aantal geboorten 20ste eeuw: voor zover gekend 1 0
op 31/12/1997 ingeschreven in deze gemeente 9 1
Gestel (eerste vermelding ca, 1197 "Gestela" )
Bevolking: in 1806 -> 627 personen
 fusie gemeente van Berlaar sinds 1965
Akten beschikbaar in het archief
Schepenbank:           akten vanaf  1652 - 1789       
Parochie reg. G.H.O. akten vanaf  1595 - 1821
Burg. stand:   G.H.O. akten vanaf  1802 - 1890