Arr. Mechelen 
Bonheide (eerste vermelding ca, 1350  "Boedenheyde" )
Bevolking:                 in 1806      923 personen
Fuseerde gemeente : in 2007 ca, 14.499 personen
Akten beschikbaar in het archief
Schepenbank:            akten vanaf 1603 - 1796          
Parochie reg. G.H.O. akten vanaf  1626 - 1801
Burg. stand:   G.H.O. akten vanaf  1802 - 1890
Belmans Bellemans
Aantal geboorten tot en met 1890 0 0
Aantal geboorten 20ste eeuw: voor zover gekend 0 0
op 31/12/1997 ingeschreven in deze gemeente 3 0
Rijmenam (eerste vermelding ca 1120 "Rimenham" )
Bevolking: in 1806 -> 1194 personen
 fusie gemeente van Bonheide sinds 1977
Akten beschikbaar in het archief
Schepenbank:           akten vanaf  1652 - 1789       
Parochie reg. G.H.O. akten vanaf  1602 - 1803
Burg. stand:   G.H.O. akten vanaf  1800 - 1890
zie Bonheide