Arr.Antwerpen
Boom (eerste vermelding ca, 1303  " Boome " )
Bevolking:                 in 1806  -> 3.843  personen
Fuseerde gemeente : in 2007 ca, 16.326 personen
Akten beschikbaar in het archief
Schepenbank:            akten vanaf 1591 - 1795         
Parochie reg. G.H.O. akten vanaf  1633 - 1815
Burg. stand:   G.H.O. akten vanaf  1796 - 1906
Belmans Bellemans
aantal geboorten tot en met 1899 0 0
aantal geboorten 20ste eeuw: voor zover gekend 0 0
op 31/12/1997 ingeschreven in deze gemeente 5 1