Arr. Mechelen
Putte (eerste vermelding ca, 1286  "Puteo" )
Bevolking:                 in 1806  ->   2.451  personen
Fuseerde gemeente : in 2007 ca, 15.813  personen
Akten beschikbaar in het archief
Schepenbank:            akten vanaf          
Parochie reg. G.H.O. akten vanaf  1623 - 1797
Burg. stand:   G.H.O. akten vanaf  1800 - 1890
Belmans Bellemans
Aantal geboorten tot en met 1890 0 0
aantal geboorten 20ste eeuw: voor zover gekend 0 0
op 31/12/1997 ingeschreven in deze gemeente 2 1
Beerzel (eerste vermelding ca, 847 "Bersalis" )
Bevolking: in 1806 -> 1.048  personen
fusie gemeente van Putte sinds 1977
Akten beschikbaar in het archief
Schepenbank:            akten vanaf 1654 - 1796   
Parochie reg. G.H.O. akten vanaf  1609 - 1800
Burg. stand:   G.H.O. akten vanaf  1802 - 1890