Arr. Antwerpen
Zoersel (eerste vermelding ca, 1240  " Zurcele " )
Bevolking:                 in 1806  ->     738  personen
Fuseerde gemeente : in 2007 ca, 20.803  personen
Akten beschikbaar in het archief
Schepenbank:            akten vanaf          
Parochie reg. G.H.O. akten vanaf  1607 - 1825
Burg. stand:   G.H.O. akten vanaf  1802 - 1906
Belmans Bellemans
Aantal geboorten tot en met 1899 0 0
Aantal geboorten 20ste eeuw voor zover gekend 1 0
op 31/12/1997 ingeschreven in deze gemeente 3 1
Halle (eerste vermelding ca, 1181 " Halle " )
Bevolking: in 1806 -> 457  personen
              : fusie gemeente van Zoersel sinds 1977
Akten beschikbaar in het archief
Schepenbank:            akten vanaf 1654 - 1796   
Parochie reg. G.H.O. akten vanaf  1599 - 1922
Burg. stand:   G.H.O. akten vanaf  1802 - 1906
zie Zoersel